veduta značenje

veduta (tal.: vidik, pogled), lik slika ili grafika koja vjerno prikazuje dio grada ili krajolik s arhitektonskim objektima. Vedutno slikarstvo razvilo se u 17. st. u Nizozemskoj, a osobito je popularno u Veneciji u 18. st.