Vazov značenje

Vazov, Ivan (1850–1921), bug. pjesnik, revolucionar i političar; pjesme su mu osebujne i tematski raznovrsne, a oslanjaju se na imaginativnost bug. nar. pjesništva. Praporci i gusle; Gusle; Polja i šume; Pripovijesti i novele; romani: Pod jarmom; Nova zemlja.