vaza značenje

vaza (lat.), umjetnički oblikovana posuda od gline, kamena, kovine i dr. materijala, u prvom redu ukrasne namjene; u arheol. terminologiji, opći naziv za sve vrste ant. posuda.