varijanta značenje

varijanta (franc.), inačica; jedan od dvaju ili više predmeta ili oblika koji se u nečemu udaljuje od osnovnoga, normalnog ili prvotnog tipa; ista stvar ali s malom, nebitnom razlikom (biološka, jezična v.).