varijacija značenje

varijacija (lat.). 1. Promjena, izmjena lika, mijena, preobražavanje. 2. mat svaka permutacija neke kombinacije (u kombinatorici). 3. glazb postupak preinake zaokružene, melodijski i ritmički izrazite glazb. cjeline (teme), koja se izvodi ornamentalnim sredstvima, promjenom ritma, tempa, tonaliteta, ali tako da tema po svojim temeljnim značajkama ostaje prepoznatljivom. Jedno od temeljnih načela skladanja. 4. biol svako odstupanje od tipičnih obilježja određene biljne ili životinjske vrste, podvrste, rase, populacije; novonastali organizmi zovu se varijante.