Vannes značenje

Vannes, upravno središte i luka dep. Morbihan u SZ Francuskoj; 25 414 st. Prehrambena i tekst. industrija; preradba kože; brodogradnja. Mnogobrojni arheol. nalazi; u antičko doba Dariorigum.