Vanka značenje

Vanka, Maksimilijan (1889–1963), hrv. slikar, od 1935. u SAD; stilizirane, dekorativne kompozicije s temama iz nar. života (Proštenje), pejzaži i portreti; bavio se i skulpturom.