Vandali značenje

Vandali, istočnogerm. pleme. Oko ← 110. boravili na području Baltičkoga mora, o. 100. oko gornje Odre; za seobe naroda (o. 406) opustošili Galiju; od 409. prolazno osnovali u Španjolskoj državu Vandala i Alana. Vladar Genserih (o. 390–477) prešao Gibraltar (429), osnovao državu u S Africi i na sredozemnim otocima (tu su državu Rimljani najprije priznavali kao pridruženu, a kada je Genserih 439. zauzeo Kartagu, kao samostalnu); osvojio i opustošio Rim 455 (→ vandalizam). Pobjedom Bizanta nad vladarom Gelimerom (533–534) moć Vandala potpuno je skršena.