Valonci značenje

Valonci (valonski Wallons), pučanstvo franc. govornoga jezika (valonskoga, rušijskoga, gomeškoga, šampanjskoga dijalekta) – za razliku od Flamanaca – u J i JI Belgiji (3,3 mil. pripadnika), te S Francuskoj. V. su potomci romaniziranih Kelta (1. st.); u etnogenezi su sudjelovala i neka germ. plemena.