Vallotton značenje

Vallotton, Félix (1865–1925), švic. slikar i grafičar, djelovao i u Francuskoj; pripadnik skupine Nabis; smatra se jednim od preteča pravca nova stvarnost.