valeur značenje

valeur (franc.: vrijednost). 1. U slikarstvu, oznaka za tonsko stupnjevanje boje. 2. U lingv. nazivlju F. de Saussurea, → vrijednost 3..