valentnost značenje

valentnost ili valencija (lat.), kem svojstvo elementa ili atomske skupine, izraženo cijelim brojem koji kazuje s koliko se atoma vodika ili dr. jednovalentnih elemenata taj element ili at. skupina može spojiti.