Valence značenje

Valence, upravno središte dep. Drôme, JI Francuska; 64 260 st. Romanička katedrala (11–12. st.). Tekst. i prehr. industrija.