Valdivia značenje

Valdivia, upravno središte istoimene pokrajine na J Čilea; 128 600 st. Osn. 1552. Sveuč. Prehr. ind., brodogradnja i kovinarstvo. Stradao u potresu 1960.