Vadodara značenje

Vadodara (također Baroda), grad u državi Gujarat, Z Indija; 1 492 398 st. Osn. u 9. st. kao Vadapadraka. Sveuč. (osn. 1949). Građevine iz 15–18. st. Tekst., drvna (pokućstvo, žigice), kem., strojna industrija.