vacatio legis značenje

vacatio legis (lat.), pravo rok koji mora proteći između objavljivanja zakona ili pravnih propisa i njihova stupanja na snagu.