V1, V2 značenje

V1, V2 (njem. Vergeltungwaffe: oružje za odmazdu), znak dvaju tipova raketnoga oružja što ih je Treći reich upotrebljivao pod kraj rata (1944–45).