uže značenje

uže, debeo, čvrst konop dobiven dvostrukim končanjem više niti biljnih ili sintetskih vlakana; služi za vezivanje, dizanje tereta i vuču.