uzance značenje

uzance (franc. preko njem.), ekon pisana pravila što ih izdaju robne burze, trg. komore ili trg. udruženja radi reguliranja trgovine i prometa.