Utrechtski mir značenje

Utrechtski mir, niz mirovnih ugovora sklopljenih nakon završetka Rata za španj. baštinu (1701–14) između Francuske i Španjolske na jednoj strani i njihovih protivnika (Velike Britanije, Nizozemske, Pruske, Austrije, Portugala i Savojskoga vojvodstva) na drugoj. Filip v. priznat je za španj. kralja, a Španjolska i Francuska izgubile su dio svojih teritorija.