utaja značenje

utaja, pravo prisvajanje tuđe pokretne stvari koja se već nalazi kod učinitelja prema nekoj dopuštenoj osnovi (npr. čuvanje, zalog) s namjerom da se pribavi protupravna imovinska korist.