ustavotvorna skupština značenje

ustavotvorna skupština (konstituanta), posebno predstavničko tijelo izabrano radi donošenja novoga ili mijenjanja postojećega ustava.