Ussuri značenje

Ussuri (kin. Wusuli kiang), rijeka u I Aziji, desni pritok Amura; 909 km; plovna gotovo cijelim tokom. Većim dijelom granična rijeka između Rusije i Kine.