ušće značenje

ušće, mjesto gdje se rijeka ili potok ulijevaju u drugu rijeku jezero ili more. Izdvajaju se deltasta (→ delta 2.) i estuarijska (→ estuarij) ušća.