Ušakov značenje

Ušakov, Dmitrij Nikolajevič (1873–1942), rus. lingvist; autor radova o općoj lingvistici, povijesti, dijalektima, ortoepiji i pravopisu rus. jezika. Urednik i sastavljač Objasnidbenog rječnika ruskog jezika (4 sv.).