urna značenje

urna (lat.). 1. žara za čuvanje pepela preostaloga nakon spaljivanja mrtvaca; u uporabi već u prapov. doba (kulture žarnih grobišta kasnoga brončanoga doba). 2. Kutija iz koje se izvlače lutrijski brojevi ili u koju se, prilikom glasovanja, ubacuju kuglice, glasački listići.