Urgenč značenje

Urgenč, grad u Uzbekistanu; 139 100 st. Ind. mliječnih i mesnih proizvoda, preradba pamuka, konfekcija.