Urey značenje

Urey, Harold (1893–1981), am. kemičar; otkrio teški vodik, proučavao strukturu atoma i molekula, surađivao na izradbi nuklearne bombe. Nobelova nagrada 1934.