Urbana značenje

Urbana, grad u sav. džavi Illinois, SAD; 38 725 st. Sveuč. (osn. 1867).