uračunljivost značenje

uračunljivost, pravo psih. sposobnost pravilna rasuđivanja i odlučivanja; subjektivna osnova kaznene odgovornosti.