upravni akt značenje

upravni akt, autoritativna odluka drž. organa, ustanove ili ovlaštenoga trgovačkoga društva da u određenom slučaju izazove pravne učinke na području pravne djelatnosti u pravima i obvezama fiz. i pravnih osoba; može biti konstitutivni (kad zasniva, mijenja ili ukida pravni odnos) i deklarativni (kad utvrđuje postojanje određenih činjenica).