Upanišadi značenje

Upanišadi (sanskrt.: sjedenje do učiteljevih nogu, riznica znanja), duhovni i misaoni završni dio vedske književnosti (zovu se i Vedānta: kraj Veda); temeljna misao o jedinstvu ātmana (bitka, jastva, duše) i brahmana (božanstvene riječi), značajna za razvoj indij. filozofsko-relig. misli. Najstariji U. nastali možda od ← 9. do ← 7. st. Zanimanje za njih u Europi os. potaknuo A. Schopenhauer.