universitas studiorum značenje

universitas studiorum, srednjovjekovna kršć. obrazovna ustanova koja je imala barem dva fakulteta te pravo podjeljivanja akademskih stupnjeva. Studenti i profesori bili su različitih nacija i redova. Ustanova je bila autonomna od crkv. i svjetovne vlasti te imala vlastiti statut. Razvila se iz katedralnih i samostanskih škola. Prvo sveučilište u Europi razvilo se iz katedralne škole u Bologni (1088), potom u 12. st. pariško sveučilište te druga eur. sveučilišta (Oxford, Cambridge, Padova, Napulj) djelovala su s papinim odobrenjem. Od 14. st. vladari su, s papinim odobrenjem, osnivali nacionalna sveučilišta (Prag, Krakov, Beč, Köln, Erfurt, Louvain, Tübingen). U 14. st. počela je crkva strožu provjeru nastave i istraživanja pa su sveučilišta zapala u krizu.