United Press International značenje

United Press International (krat. UPI), am. novinska agencija, jedna od najvećih u svijetu, osn. 1958. spajanjem agencijâ United Press i International News Service.