unitarna država značenje

unitarna država, država utemeljena i vođena na načelima unitarizma, u kojoj je način upravljanja javnim poslovima strogo centralistički.