unija značenje

unija (lat.), ujedinjavanje, spajanje dviju ili više odvojenih stvari ili pojava; međunar. pravo, savez prvotno neovisnih polit. entiteta, najčešće stranaka ili država (→ koalicija; federacija; konfederacija; personalna u.).