UNICEF značenje

UNICEF (akr. od engl. United Nations International Children’s Emergency Fund), Međunarodni dječji fond Ujedinjenih naroda za hitne potrebe, specijalizirana ustanova UN, osn. 1946. Današnji naziv (od 1953) Dječji fond Ujedinjenih naroda (engl. United Nations Children’s Fund).