UNHCR značenje

UNHCR (akr. od engl. United Nations High Committee for Refugees), Visoko povjerenstvo Ujedinjenih naroda za izbjeglice, tijelo UN-a osn. 1951. radi pružanja materijalne i pravne pomoći izbjeglicama.