Ungaretti značenje

Ungaretti, Giuseppe (1888–1970), tal. pjesnik, putopisac i prevoditelj (s engl., španj. i franc.); prvak hermetizma u tal. pjesništvu između I. i II. svj. rata. Veselje brodoloma; Obećana zemlja; Krik i krajolici.