UNCTAD značenje

UNCTAD (akr. od engl. United Nations Conference on Trade and Development), Konferencija Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj, specijalizirana ustanova UN, osn. 1964. da potakne međunar. trgovinu, os. zbog potreba zemalja u razvoju. Sjedište u Ženevi.