umnožak značenje

umnožak, rezultat računske operacije množenja, produkt.