um značenje

um, filoz 1. → razum, intelekt; 2. opće, više duhovno načelo uređenja svijeta, vrhovni zakon, logos sveukupne zbilje (za razliku od individualnoga razuma).