ultrazvuk značenje

ultrazvuk, mehaničko titranje frekvencija viših od zvuka (iznad 20 kHz), nečujno za ljudsko uho; proizvodi se el. uređajima, a u prirodi ga odašilju neke životinje (npr. šišmiš); primjenjuje se u fizici, kemiji, tehnologiji, tehnici, med. dijagnostici (→ ultrasonografija) i terapiji i drugdje.