ultramontanizam značenje

ultramontanizam (srednjovj. lat.), pokret u Francuskoj, koji je, suprotno od koncijalirizma galikanaca, zastupao papin primat u pitanjima vjere i sveukupnoga kršć. življenja.