Ulrich značenje

Ulrich, Boris (1931–83), hrv. skladatelj i pijanist; istraživao zvukovno oblikovanje prostora, povezivao sastojke srednjovj. i renesansne eur. glazbe s motivima međimurskoga i bos. nar. melosa. Glasovirski koncerti; Simfonija, trilogija; Minijature, kvintet; film. i scenska glazba; neoimpresionistična Pjesma o plemenitoj ženi Hasanage.