Ukrina značenje

Ukrina, rijeka u BiH, desni pritok Save; 129 km.