ugorova majka značenje

ugorova majka (Gaidropsarus mediterraneus), jestiva riba koštunjača iz por. bakalara; živi u Jadranu.