ugljikohidrati značenje

ugljikohidrati, velika skupina spojeva ugljika opće formule Cx(H2O)y; dijele se na monosaharide, disaharide, trisaharide i polisaharide. U. su važni u prehrani i u mnogim ind. granama, gdje su osnovne sirovine. Najvažniji: šećeri, škrob i celuloza.