Ueda značenje

Ueda, Akinari (1734–1809), jap. pisac i znanstvenik. Priče o Ugetsuu; Jesenski oblaci.