tvrdo značenje

tvrdo, naziv slova → t u starosl. glagoljskoj i ćir. azbuci.